گرفتگی صدا, گلو درد

TimaSearchتیما کاوش 

 

 
Home (بازگشت به صفحه اصلی مشکل گشا) 

             Tima Solutions (مشکل گشا)

 
Ask a question (طرح یک پرسش) Offer a solution (پاسخگویی به پرسش ها) Login (ورود به حساب کاربری)

 
salekbeh ارسال توسط          Posted  ago (ارسال  قبل) This question is closed (مهلت پاسخگویی پایان یافته) 0 votes, 0 points (دارای 0 رای و 0 امتیاز) Rating closed (مهلت ارزیابی پایان یافته)

من مدتی است که صدایم گرفته بطوریکه اگر یکم صحبت کنم گلویم درد می گیرد و سریع خشک می شود ولی سرفه ندارم و در حالت عادی هم گلویم درد نمی کند. به نظر شما علتش چیست؟

Send it to a friend (ارسال این پرسش برای یک دوست) Report offense (گزارش مورد ناشایست و غیر قانونی) Add to my favorites (افزودن به مجموعه پرسش های دلخواه)

tousin ارسال توسط          Posted  ago (ارسال  قبل) 0 votes, 0 points (دارای 0 رای و 0 امتیاز) Rating closed (مهلت ارزیابی پایان یافته)

علت شایع گرفتگی صدا برگشت شبانهٔ اسید معده به مری و گلو در هنگام خواب است. اشکال این برگشت در این است که انسان متوجه آن نمیشود. یکی از نشانههای آن بدبوئی تنفس در صبح است. پس اگر گرفتگی بدون دلیل صدا همراه با بدبوئی تنفس صبحگاهی دارید، ممکن است برگشت شبانهٔ اسید معده علت آن باشد.
آلرژیها هم میتوانند عامل غیر مستقیم گرفتگی صدا باشند، چون باعث سرفهکردن، تنفس از دهان، و آبریزش پشت بینی به داخل حلق میشوند که التهاب تارهای صوتی را بهدنبال دارد. چیزهائی مثل سیگار کشیدن و بخار مواد شیمیائی هم تارهای صوتی را تحریک کرده و گرفتگی صدا ایجاد کنند.

سیگاریها از طریق دیگری هم دچار گرفتگی صدا میشوند: با به وجود آمدن تومور سرطانی یا رشد غیر عادی تارهای صوتی. این مورد در سیگاریها بسیار بیشتر از سایرین دیده میشود.

و در تمام موارد، خشکی هوا گرفتگی صدا را تشدید میکند.

Report offense (گزارش مورد ناشایست و غیر قانونی)

samarghandit ارسال توسط          Posted  ago (ارسال  قبل) 0 votes, 0 points (دارای 0 رای و 0 امتیاز) Rating closed (مهلت ارزیابی پایان یافته)

تارهای صوتی، که نوارهای کوچک ماهیچهای در گلو هستند، با تنفس حرکت میکنند و هنگام حرف زدن دچار لرزش میشوند. وقتی صدا میگیرد، معلوم میشود که چیزی مانع انجام درست لرزش آنها شده است.
این چیز معمولاً التهاب است - در اثر داد زدن برای تشویق تیم مورد علاقه در زمین فوتبال، حرف زدن زیاد با صدای بلند، فریاد زدن بر سر کودکانتان، یا حتی آواز خواندن با صدای بلند.

کسانی که استفاده (یا سوء استفاده) بیش از حد از صدایشان میکنند، گرهکهای کوچکی بر روی تارهای صوتیشان پدیدار میشود که باعث گرفتگی صدا میگردند.

البته این تنها علت گرفتگی صدا نیست. عفونت سینوس یا دستگاه فوقانی تنفس، مثل سرما خوردگی، نیز تارهای صوتی را ملتهب میکند، که به اصطلاح خروسک نامیده میشود. و هر حالتی که باعث سرفههای مکرر شود نیز ممکن است به گرفتگی صدا بیانجامد.

Sources (منابع پاسخ) Report offense (گزارش مورد ناشایست و غیر قانونی)
      
      

About Tima Solutions (درباره مشکل گشای تيما) Rules & Regulations (قوانين و مقررات) Earn Tima points (کسب امتيازات تيما)Frequently Asked Questions (سئوالات معمول شما) Privacy Statement (حدود حریم شخصی)Terms & Conditions (شرایط و ضوابط)Contact us (تماس با ما) Guidelines (راهنما)
 

Go to top (به بالای صفحه)

 

Copyright © TimaSearch, All Rights Reserved.
Since 2002, Powered by Tima Search Technologies Inc.